Husqvarna-Electrolux QFT60211W manual

Husqvarna-Electrolux QFT60211W
(1)
  • Número de páginas: 24
  • Tipo de archivo: PDF
www.husqvarna-electrolux.se2

BÄSTA KUND

FÖR PERFEKT RESULTAT

Tack för att du valt denna produkt från Husqvarna-Electrolux. Vi har skapat den så att
du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare
– funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter
åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.husqvarna-electrolux.se
Registrera din produkt för bättre service:
www.husqvarna-electrolux.se
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.husqvarna-electrolux.se/shop

MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i
lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation.
Allmän information och tips
Miljöinformation.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

SV Användningshandbok

Husqvarna-Electrolux QFT60211W

¿Necesitas ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tienes alguna pregunta sobre Husqvarna-Electrolux QFT60211W o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí. Proporciona una descripción clara y completa de tu consulta. Cuantos más detallada sea tu consulta, más fácil será para otros Husqvarna-Electrolux QFT60211W propietarios responder adecuadamente a tu pregunta.

Ver el manual de Husqvarna-Electrolux QFT60211W aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Campanas de extracción y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 5.2 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Husqvarna-Electrolux QFT60211W o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí

Husqvarna-Electrolux QFT60211W especificaciones

General
Marca Husqvarna-Electrolux
Modelo QFT60211W
Producto Campana de extracción
Idioma Inglés
Tipo de archivo PDF

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre Husqvarna-Electrolux QFT60211W.

¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí